Edutraveler

eduTRAVELER rekomendowanym operatorem ruchu turystycznego w WSG

Spółka eduTRAVELER dzięki porozumieniu zawartemu z Władzami Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymała rekomendacje do prowadzenia obsługi ruchu turystycznego w ramach struktur WSG. W związku z porozumieniem wystąpiła do ubezpieczyciela AXA o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych na prowadzenie działalności operatora turystycznego, otrzymała promesę jej udzielenia i z początkiem stycznia 2021 będzie świadczyć usługi objęte kategorią tej działalności.   

Skontaktuj się
z nami

LOKALIZACJA BIURA:

ul. Garbary 2
Kampus Budynek G
parter biuro G003
85-540 Bydgoszcz
telefon tel. +48 52 5670776
biuro@edutraveler.pl
zegr
od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-16:00
logo