Edutraveler

KADRA: STREFA SPIN-OFF

Działalność nasza wpisana w ramy tzw. spółki odpryskowej typu spin-off (podmiotu utworzonego w celu komercjalizacji pomysłu biznesowego, wykorzystującego intelektualne zasoby organizacji macierzystej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy), stanowi wsparcie bezpośrednie dla procesów badawczych produktów innowacyjnych na poziomach gotowości technologicznej TRL5...TRL9, zdefiniowanych, jak niżej:

TRL 5: poziom walidacji technologicznej opracowanego prototypu w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, na którym podstawowe komponenty technologii są integrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi

TRL 6: znaczący przeskok technologiczny w stosunku do poziomu 5 - opracowana technologia zostaje zaprezentowana i przetestowana w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,  prawdopodobieństwo stworzenia końcowego produktu w rzeczywistości, a który będzie spełniał swoje zadania, jest bardzo duże

TRL 7: etap demonstracji opracowanego prototypu w otoczeniu i warunkach operacyjnych, umożliwia wprowadzenie poprawek i wyznaczenie kierunków rozwoju technologii

TRL 8: badania ukończone, gotowość technologiczna stanowiąca końcowy etap rozwoju technologii osiągnięta, proces dowodowy w zakresie działania technologii w rzeczywistości całkowicie ukończony, a testy zakończone wynikami pozytywnymi, finalna wersja dokumentacji technicznej, szkoleniowej i serwisowej przygotowana

TRL 9: najwyższy poziom gotowości technologicznej, opracowana technologia działa a powstały produkt jest gotowy do produkcji i sprzedaży na skalę przemysłową

W tematyce i obszarze działania, jak wyżej zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z członkami naszego zespołu [>>>] 

 

 

  Skontaktuj się
  z nami

  LOKALIZACJA BIURA:

  ul. Garbary 2
  Kampus Budynek G
  parter biuro G003
  85-540 Bydgoszcz
  telefon tel. +48 52 5670776
  biuro@edutraveler.pl
  zegr
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach 09:00-16:00
  logo