Edutraveler

KOLFER sp. z o.o. możliwym udziałowcem w inicjatywie biznesowej MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.

Inicjatywa biznesowa biura turystyki motocyklowej MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. mająca na celu wsparcie obszarów kształcenia zawodowego, połączona z propozycją powołania wspólnego, nowego podmiotu z udziałem interesariuszy akademickich do obsługi szeroko rozumianego ruchu turystycznego generowanego bezpośrednio przez i przy niepublicznej uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy spotkała się z aprobatą władz uczelni i wsparciem w postaci zaangażowania spółki uczelnianej KOLFER w uruchomienie działalności nowej spółki pod marką EDUTRAVELER. 

Skontaktuj się
z nami

LOKALIZACJA BIURA:

ul. Garbary 2
Kampus Budynek G
parter biuro G003
85-540 Bydgoszcz
telefon tel. +48 52 5670776
biuro@edutraveler.pl
zegr
od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-16:00
logo