Edutraveler

Turystyczny Klub Seniora

­EDUTRAVELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Turystyczny Klub Seniora”.

 

Projekt został dofinansowany w ramach naboru 1/G/2020 Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

 

UWAGA! REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 26 SIERPNIA 2022 ROKU!

 

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać uczestnicy?

 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Bydgoszczy
 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po województwie kujawsko-pomorskim
 • Wizyty w bydgoskich instytucjach kultury
 • Wizyty w bydgoskich obiektach muzealnych
 • Zajęcia pn. „Historie bydgoskie”
 • Zajęcia pn. „Historie sąsiedzkie”
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia integracyjne
 • Spotkanie podsumowujące
 • Warsztaty z zakresu wsparcia os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wyłącznie dla osób z otoczenia)

 

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu?

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), które spełniają następujące kryteria:

 • są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek (os. wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego)
 • ukończyły 60 rok życia
 • nie brały wcześniej udziału w więcej niż 1 projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”

2. Osoby należące do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (osiedla: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Okole, Fordon I lub Fordon II ), które nie brały wcześniej udziału w żadnym projekcie dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki”.

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 

 

 

 

 

 

 

Jak można zgłosić się do Projektu?

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-13:00; ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Budynek G, parter, biuro G003), przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta (ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz – z dopiskiem „Turystyczny Klub Seniora”) lub mailowo na adres: biuro@edutraveler.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

 

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do rozpowszechniania informacji o Projekcie wśród Państwa podopiecznych, pracowników, a także partnerów biznesowych!

 

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu! Możecie to Państwo zrobić:

 • mailowo: biuro@edutraveler.pl
 • telefonicznie:  52 567-07-76
 • osobiście, w biurze projektu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00), przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Budynek G, parter, biuro G003

 

Formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:

I. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA PROJEKTU – dot. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

II. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OTOCZENIA – dot. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

*na etapie zgłaszania się do projektu prosimy wypełnić tylko jeden z powyższych dokumentów oraz dołączyć do niego ewentualne załączniki

III. REGULAMIN PROJEKTU (do wglądu)

IV. REGULAMIN REKRUTACJI (do wglądu)

V. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (do wglądu)

VI. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM (do wglądu)

VII. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA (do wglądu)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skontaktuj się
z nami

LOKALIZACJA BIURA:

ul. Garbary 2
Kampus Budynek G
parter biuro G003
85-540 Bydgoszcz
telefon tel. +48 52 5670776
biuro@edutraveler.pl
zegr
od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-16:00
logo